Consultancy

Strategisch communicatieadvies,  advisering over draagvlakverbreding en communicatie- en mediatraining – Kaj Leers biedt het u allemaal op projectbasis, met nazorg. Gecombineerd, of apart.

Strategisch communicatieadvies
Mist u een helicopterblik? Een onafhankelijke, frisse en kritische blik op uw communicatiestrategie – of wilt u die ontwikkelen? Is er behoefte aan ‘managing the boss‘? Aan een heidag waarbij de neuzen dezelfde kant op komen te staan? Of is er behoefte aan een kritisch klankbord en wellicht een portie tegenspraak? Daar worden plannen doorgaans veel beter van.

“Een goed bestuurder organiseert zelf de eigen tegenspraak”

Draagvlakverbreding
Heeft u uw zinnen gezet op het lanceren van een communicatiecampagne rondom een (maatschappelijk) onderwerp? Wilt u een lobbytraject op poten zetten? Dat heeft tegenwoordig weinig zin zonder publieke component, want een breed draagvlak is vaak nodig. Daarvoor zijn social media onontbeerlijk.

“Met alleen kopjes koffie drinken kom je er niet meer in een lobbytraject”

Media-advies
Of: moet u vanavond aanschuiven bij een praatprogramma? Vereist uw functie dat u met enige regelmaat woordvoering doet, of spreekt met media?

Ik sta u graag terzijde. Neem vrijblijvend contact op via onderstaand formulier, of bel mij op 06-29022496.