AUSTRALIERS ZIJN TENMINSTE EERLIJK

En zo is ‘t. Nou alleen messieurs Bush en Brown nog.