Categorieën
Analyses Featured

De steen en het water

Hieronder volgt een voor de lezer mogelijk onbegrijpbare post. Moet kunnen, ik heb ‘m geplaatst en hey, ’t is mijn blog, mmmkay? Enniehoe, het is de gedachtenrijping van Arjen de Wolff, eerlijk voorvechter van gelijke rechten voor man, vrouw & paard in de Caucasus, en betreft hoe een nieuwe vorm van sociale cohesie in de moderne samenleving gevonden dient te worden. Daarbij peurt De Wolff rijkelijk uit de filosofieën van Alexander Herzen, Isaiah Berlin, Hannah Arendt, John Gray en Amartya Sen. Geplaatst is zijn posting, door mij in italics aangevuld met mijn gedachten. In goed Nederlands: an interesting read!