De bontkraagjesproblematiek

Dit stuk in NRC Handelsblad is verplichte kost. Er zijn Marokkaanse etterbakken en ronduit criminelen, en de aanpak moet strenger en beter. De scheiding tussen de ‘goeden’ en ‘slechten’ moet duidelijk gemaakt worden.

Dagbladen zijn opportunistisch

Nederlandse dagbladen zijn ‘rechts’, en niet ‘links’. Dat concludeert een onderzoeksteam onder leiding van politicoloog AndrĂ© Krouwel, na zes maanden kranten doorploegen. Onzin, zegt de schrijver dezes na 5 seconden peinzen. De conclusie klopt niet. Kranten zijn gewoon opportunistisch.