Categorieën
Meningen Voorpagina

Lokale vliegvelden steunen? Hef gericht vliegtaks op

De nationale luchthaven Schiphol moet een pure ‘mainport’ naar Europa worden. De charters moeten naar andere vliegvelden. Hoe? Hef gericht de vliegtaks op.

Door de vliegtaks op te heffen voor vakantievluchten vanaf bijvoorbeeld Lelystad of Eindhoven, of allebei, geef je chartermaatschappijen voor vakantievluchten een flinke impuls om vanaf die lokale vliegvelden te gaan vliegen.

Nu wil het kabinet dat de lokale vliegvelden groeien om verkeer van Schiphol over te nemen, maar worden de kleinere vliegvelden door potentiële klanten gemeden. Zij gaan nu naar Duitse vliegvelden, vlakbij de Nederlandse grens.

Hierdoor snijdt de vliegtaks een streven van het kabinet de pas af.

Zeker in tijden van een recessie, tijdens welke vooral chartermaatschappijen geraakt worden, brengt het opheffen danwel drastisch terugbrengen van de vliegtaks grote voordelen met zich mee.

Chartermaatschappijen moeten het stellen met flinterdunne omzetmarges en kiezen daarom in hun businessmodellen voor het volume dat de magneet Schiphol biedt. Hoe hoger het aantal klanten, hoe meer de maatschappijen nog verdienen, ondanks de dunne marges.

Laat de vliegtaks op Schiphol intakt, en verlaag ze of hef ze op voor vluchten vanaf vliegvelden die een goed steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Zo komt er weer ruimte op Schiphol om de overstapvluchten meer te promoten – transitpassagiers betalen namelijk geen vliegtaks – en het zakelijke vliegsegment uit te breiden.

Bovendien kan Schiphol op die manier de laagrenderende chartervluchten in de vliegschema’s vervangen door hoogrenderende vluchten, zonder het aantal vervuilende en herriemakende vliegbewegingen vanaf Schiphol uit te breiden.

Als laatste argument voorkomt minister Bos dat euro’s weglekken naar vliegvelden buiten Nederland. Mensen zullen immers minder snel opteren voor een vliegveld in Duitsland of België.

Het is een win-win voorstel. Er verdwijnt geen economische activiteit (die neemt waarschijnlijk zelfs toe), de lokale vliegvelden krijgen meer werk, de leefomgeving van Schiphol wordt ontlast, het aantal vliegbewegingen op Schiphol blijft hetzelfde (en neemt in de vroege en late uren misschien zelfs af), en er komt tegelijkertijd meer hoogrenderend vliegverkeer op Schiphol.

Minister Bos hoeft zich daarnaast weinig zorgen te maken over inkomensverliezen voor de schatkist. De uitgebreide economische activiteit op de lokale luchthavens en de hoogrenderende vluchten op Schiphol zullen enige verliezen dempen, of op termijn het plan zelfs budgetneutraal maken.