Categorieën
Analyses Voorpagina

Hoe duw je mensen naar de flanken? Nou, zo dus.

Triomfantelisme overheerst onder de zelfbenoemde ‘middenpartijen’. Kirrend van vreugde verklaart Alexander Pechtold dat het ‘radicale midden’ overwonnen heeft en dat de ‘populistische partijen’ verloren hebben en nu aan de kant staan. Een vreemde stellingname. Want Pechtold – naar eigen zeggen een democraat – zegt daarmee dat zeker 1/3e van de Nederlandse bevolking er niet toe doet. Dat dit deel van Nederland buitenspel staat. Onbelangrijk is. ‘Wij bepalen wel even wat goed voor u is.’

Hoe is dit in het landsbelang?