Categorieën
Analyses Verkiezingen Voorpagina

Verkiezingsprogramma Groenlinks heet ‘Paars-Plus’

Groenlinks heeft zin in de toekomst. Maar heeft de toekomst zin in Groenlinks? De partij denkt in ieder geval van wel, want het presenteerde een verkiezingsprogramma dat net zo goed simpelweg ‘Wij willen Paars-Plus!’ had kunnen heten. De partij biedt voor zowel de PvdA als D66 en de VVD aanknopingspunten en hengelt daarmee overduidelijk naar een regeerakkoord met die partijen.

“Wij zijn geen machtspartij met ideeën, maar een ideeënpartij op zoek naar macht.” Dat zei partijleider Femke Halsema tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma 2010-2014. Ze had het net zo goed niet hoeven zeggen, want het was zo al wel duidelijk uit het programma: op geen enkel vlak stelt Groenlinks eisen die voor één van de andere partijen in een Paars-Plus-constellatie (PvdA, D66, VVD en Groenlinks) onoverkomelijk zijn.

De JSF wordt geschrapt. Daar is de PvdA het mee eens, D66 is er ook niet echt tegen en de VVD is wel om te krijgen als er een ander, goedkoper vliegtuig als de Zweedse Saab Gripen uit rolt.

De AOW wordt aangepast. Het recht van AOW op het 65e levensjaar wordt afgeschaft en vervangen door een systeem waarbij gekeken wordt naar het aantal gewerkte arbeidsjaren. D66 en de VVD zullen het hier niet mee oneens zijn, voor de PvdA is het in de vergelijking met het plan dat het met CDA en Christenunie opstelde waarschijnlijk lood om oud ijzer. Zelfs het CDA zal vermoedelijk in kunnen stemmen met het Groenlinks-plan. Het werkt natuurlijk ook andersom: Groenlinks zal tijdens onderhandelingen zonder al te veel gesteggel het eerder gesloten compromis van leeftijdsverhoging naar 67 accepteren, zij het met andere voorwaarden.

De ‘aanrechtsubsidie’ – de belastingkorting voor (eigenlijk door) niet-werkende partners – wordt afgeschaft. De belasting voor mensen in de laagste inkomensgroepen wordt verlaagd, waardoor ze meer geld overhouden en het verschil met de uitkeringen groter wordt – een prikkel om te gaan werken. Daar zijn VVD en D66 het hartgrondig mee eens, de PvdA zal hier niet al te moeilijk over doen.

Qua lasten voor het bedrijfsleven vindt een verschuiving plaats van arbeidslasten naar vervuiling; personeel in dienst nemen gaat bedrijven minder kosten, maar hoe meer zij vervuilen, hoe meer zij betalen. Hier zal de VVD als vanouds over mopperen, maar aan hun belangrijkste eis – verlaag de lasten voor werkgevers – wordt tegemoet gekomen.

De zorgtoeslag en de kinderbijslag worden sterker inkomensafhankelijk, stelt Groenlinks. Oftewel: wie meer verdient, krijgt minder toeslag. Muziek in de oren van de PvdA en daar het hier aan de andere kant bezuinigingstechnisch voordelen heeft, zal de VVD voor zijn en D66 instemmen. De grote kwestie: waar komt de grens? Wie nu een modaal salaris verdient, en toch meer dan de helft daarvan aan kosten wonen en levensonderhoud kwijt is, kan nog steeds net één euro boven een inkomensgrens uitkomen en daardoor fors minder zorgtoeslag krijgen, en daardoor alsnog in de financiële problemen raken.

De botte bijl hanteert Groenlinks ook. Waterschappen en provincies worden samengesmolten en het aantal ministeries teruggebracht naar acht, van de huidige dertien. Ook allemaal muziek in de oren van PvdA, D66 en de VVD, al zal de PvdA minder te spreken zijn over het voorstel de Eerste Kamer af te schaffen. Maar daar zal Groenlinks eventuele onderhandelingen echt niet op laten struikelen.

Zijn er dan geen hete hangijzers? Jazeker. Groenlinks flikt het om het vermaledijde ‘H-woord’ op te nemen in het programma. De hypotheekrente moet geleidelijk worden afgeschaft. Daar zullen de PvdA en D66 zich zeker in kunnen vinden. Maar de VVD is daar altijd mordicus tegen geweest, ondanks het feit dat die partij altijd zegt tegen geldverslindend overheidsingrijpen in de markt te zijn, zéker als dat ingrijpen die markt zelfs ernstig verstoort.

Een ander problematisch voorstel is dat van de kilometerheffing. Groenlinks wil die zo snel mogelijk invoeren, waar de VVD juist dat hele voorstel geschrapt wil zien.

Onder deze twee zwaarden van Damocles zouden de gesprekken tussen Groenlinks, PvdA, D66 en de VVD plaats moeten vinden. Groenlinks schreef het verkiezingsprogramma overduidelijk met een bepaalde partijencombinatie in gedachten, maar zal water bij de wijn moeten doen om het voor de VVD mogelijk te maken hetzelfde te doen.

2 reacties op “Verkiezingsprogramma Groenlinks heet ‘Paars-Plus’”

Als ik VVD was zou ik nooit en te nimmer met dit absurde verkiezingsprogramma van GroenLinks instemmen. Als GroenLinks en de PVDA het voor het zeggen krijgen dan storten “de werkende schouders” rechtstreeks het ravijn in. GL is er nl nooit voor Piet of Miep Modaal en hoger. De laagste inkomens zullen voordeel krijgen, maar die hebben al veel voordeel vanwege hogere zorgtoeslag, lagere belastingtabel huursubsidie en ga zo nog maar even door.
Ze hebben het over het afschaffen van bijv. de hypotheekaftrek, maar zie nergens staan dat dan het eigenwoningforfait ook word afgeschaft of erfpacht ed. Dat is en blijft toch een lekkere melkkoe.
1e kamer afschaffen klinkt allemaal mooi (aan de andere kant het heeft ook wel wat Communistisch als er minder tegenwicht is. Groenlinks komt immers voort uit de CPN), maar aan de andere kant de 1e kamer kan wel belachelijke plannetjes eventueel tegen houden mochten ze aan de macht komen.
Zullen ook weer een generaal pardon krijgen enz enz. Kan nog wel even doorgaan maar zal het maar niet te lang maken:).

@Marienepien: GL wil overdrachtsbelasting en eigenwoningforfait ook afschaffen, zie het volledige programma.

@Kaj: pssst, ‘het partij’? ‘het kilometerheffing’?

Reacties zijn gesloten.