De steen en het water

Hieronder volgt een voor de lezer mogelijk onbegrijpbare post. Moet kunnen, ik heb ‘m geplaatst en hey, ’t is mijn blog, mmmkay? Enniehoe, het is de gedachtenrijping van Arjen de Wolff, eerlijk voorvechter van gelijke rechten voor man, vrouw & paard in de Caucasus, en betreft hoe een nieuwe vorm van sociale cohesie in de […]