Categorieën
Analyses Meningen Voorpagina

Marijnissen’s vertrek geen reden voor PvdA-feest

Dus Jan Marijnissen is politiek leider-af. Viert de PvdA nu feest? Ongetwijfeld flitste door menig PvdA-brein vandaag even iets van: “ha, dat scheelt!” Maar of de PvdA nu echt féést moet vieren… Waarschijnlijk heeft het weinig zin. Er zullen vele SP-kiezers zijn die liever tóch op de SP gaan stemmen de volgende keer, of kiezers zijn die helemaal niet gaan stemmen. Maar een werdegang terug naar de PvdA – daarvan zullen er maar weinig zijn.

Daarvoor zit de pijn te diep.

Marijnissen zei vandaag in zijn persconferentie dat de SP het dal in de peilingen achter de rug heeft, maar ook hij erkent achter gesloten deuren heus wel dat de SP een probleem heeft.

Dat is dat hij weggaat, en dat op een moment dat de echte opgaande lijn er voor de SP niet meer in zit. In plaats daarvan is de ontwikkeling in de kiezersvoorkeur eerder verontrustend te noemen.

Met een krachtige economie vinden veel shoppende kiezers integratie en (de strijd tegen) islam nu weer even belangrijker. Bovendien bieden noch de SP, noch de PvdA alternatieven voor de stijgende kosten van levensonderhoud door de oplopende energie- en voedselprijzen.

Nee, dan zijn partijen die belastingverlagingen beloven en daar bovenop ook nog eens moslims willen aanpakken, nu een stukje interessanter.

Niettemin hopen vele PvdA’ers vanaf vandaag dat een pluk SP-kiezers per vandaag weer op drift raakt, en misschien de PvdA herontdekt.

Vergeet het maar.

Kiezers die dat misschien zouden overwegen, zijn nu juist de kiezers die totaal niet honkvast zijn en dus ook niet hechten aan een linkse of rechtse overtuiging.

Dat zijn juist de kiezers die nu bij Verdonk en – in mindere mate – Wilders hokken, vanwege die belastingen en islam.

De SP-kiezers die de afgelopen zes maanden de SP trouw bleven in de peilingen, zijn wel honkvast. Zij zijn politiek een stuk bewuster, grotendeels overtuigd ‘links’, en grotendeels ex-PvdA’ers.

En zij vinden de PvdA nog steeds een stel verraders die de sociale idealen over de schutting gegooid heeft. Deze kiezers blijven eerder mokken bij de SP of gaan helemaal niet stemmen. Alles behalve de PvdA en dan zeker zolang Wouter Bos daar nog de lakens uitdeelt.

Nee, in plaats van hopen op een terugkomst van ooit verloren PvdA-kiezers, zouden de sociaaldemocraten zich eerder moeten richten op het eigen verhaal. Tijdens het afgelopen partijcongres hebben de leden, de partijvoorzitter en de fractievoorzitter zich helder uitgesproken voor een duidelijke, sociaaldemocratische koers.

En zelfs Bos lijkt zich daarbij neergelegd te hebben. Het is nu beter om met dat eigen verhaal aan de slag te gaan en daar stug in te volharden, dan te gaan zitten hopen dat anderen fouten maken.

Als je twee kroegen naast elkaar hebt die met elkaar concurreren, en in één kroeg valt de verwarming uit waardoor iedereen naar de andere kroeg gaat, dan heeft het voor de eerste kroeg weinig zin om te hopen dat de klanten vanzelf terugkomen als in de andere kroeg het licht uitvalt.

Dan moet je nog steeds je verwarming repareren, anders gaat iedereen óf naar huis, óf naar een kroeg in een andere straat.

Zie ook: Jan Marijnissen treedt af.