Categorieën
Meningen Voorpagina

Reken programma’s lokale partijen door

Calculator

De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen worden tot de laatste nul achter de komma doorgerekend. Nu gemeenten vanaf 2015 zelf een flink deel van de zorg moeten gaan financieren met minder geld zouden ook de beloften van de lokale partijen doorgerekend moeten worden op hun effecten voor de financiën.

Welke partij komt er het beste uit in de Heilige Vier-eenheid Koopkracht, Economische Groei, Werkloosheid en Begrotingsboekje? Wie met ongedekte cheques uitgaven financiert krijgt het ongenadig voor de kiezen in de verkiezingscampagnes voor de Tweede Kamer.

Nederlanders vinden veel best, zolang de uitgaven maar gedekt zijn zonder dat er al te veel gegraaid wordt in hun portemonnee of de staatsschuld gierend uit de bocht vliegt. Daarom worden de partijprogramma’s tot op de laatste nul achter de komma doorgerekend door het Centraal Plan Bureau.

Hoe anders is dat in verkiezingen voor de gemeenteraden. Daar wordt de financiële onderbouwing van partijen voor kennisgeving aangenomen. Toch duiken onder het hoofdstukje ‘Dekking’ nogal eens vage termen als ‘Verdere efficiencyverbetering’ of ‘Reductie apparaatkosten’ op, met vaak forse bedragen erachter. Met zulke vaagheden hoef je bij het CPB niet aan te komen.

Nu gemeenten vanaf 2015 financieel verantwoordelijk worden voor veel meer (en hoge) uitgaven en de bodem van de gemeentelijke schatkist in de meeste gevallen al lang in zicht is, moet de financiële onderbouwing van partijen goed tegen het licht gehouden worden.

In Eindhoven luidde het stadsbestuur terecht al de noodklok over de beloften (‘gratis bier’) die de partijen deden. Dat was naar aanleiding van de Stemwijzer die was opgesteld voor de verkiezingen aldaar.

Naast een goede financiële onderbouwing die inzicht geeft in de financiering — gaat partij Y de afvalstoffenheffing omlaag brengen maar dat financieren door de OZB te verhogen? — zou het ook verstandig zijn als die onderbouwingen werden verwerkt in de online Stemwijzers.

Opdat een gebruiker in realtime inzicht krijgt in de financiële gevolgen van zijn of haar keuzes voor de gemeentefinanciën en de portemonnee.