Categorieën
Analyses Meningen Verkiezingen Voorpagina

UPDATE: GPD-spionage door spindoctors ging verder dan eerder toegegeven

Zoals verwacht, blijkt nu dat meer mensen bij de afdeling Communicatie van het ministerie van Sociale Zaken op de hoogte waren van spionage-achtige activiteiten van twee medewerkers. Een chef van de afdeling — kom op, was het nu Stephan Schrover zelf of niet, beste collegae in de pers? — zou met een GPD-journalist gebeld hebben over kopij die die chef onmogelijk in handen kon hebben, omdat die nooit naar het ministerie gestuurd was.

En dan blijkt ook nog eens dat de desbetreffende chef probeerde het stuk van de GPD-journalist te beïnvloeden met gebruikmaking van de kladversie die de chef via zijn medewerkers met hun illegale GPD-login uit het content management systeem van de persdienst had gevist. Dat wijst erop dat, hoewel geen officieel beleid, in ieder geval die chef het verdomd handig vond dat die twee medewerkers (een echtpaar en voormalige GPD-medewerkers, blijkt nu) een login hadden voor het GPD-systeem. Laten we die chef voorlopig de bijnaam ‘Barbertje’ geven. Hoe is dat gegaan tijdens vergaderingen met hoofd Stephan Schrover? En hoe gingen de vergaderingen met zijn voorganger, Stephan Koole? Zat Barbertje iedere keer glunderend aan de vergadertafel te vertellen over de artikelen die hij met succes beïnvloed had, dat hele jaar door, en zo ja: vertelde hij zijn bazen dat hij daarvoor illegaal verkregen informatie gebruikte?Kortom, de vraag blijft: wat wisten Koole en Schrover, en wanneer wisten ze het? En als zij al op de hoogte waren, laten zij het toe dat de olievlek der verantwoordelijkheid zich blijft uitbreiden tot ook zij bevlekt zijn — of moet Barbertje hangen?Maar zelfs als Schrover ermee weg komt om de schuld geheel en al op die chef en de medewerkers te schuiven, dan nog is zijn minister politiek verantwoordelijk als het OM een onderzoek begint. En dat onderzoek komt er zeer waarschijnlijk hoe dan ook na de erkenning van Schrover’s zijde dat de beschuldiging van spionage door de GPD correct was.