Categorieën
Aanbevelingen voor aanstormende politici Voorpagina

Aanbevelingen voor aanstormende politici – Het Geld (Part Deux)

U heeft gepraat en de andere partijen zijn best bereid uw idee te steunen. Maar daarvoor willen ze wel dat u helpt zoeken naar financiering van hún voorstellen.  U bent tenslotte de vragende partij die per sé iets wil, dus de bal ligt bij u. 

Geld vindt u verstopt in de gemeentebegroting. Want hoezeer de wethouder van Financiën ook zegt dat er geen geld is, dat klopt vrijwel nooit.

Tip: doe een cursusje begroting lezen. Vaak biedt de griffie zoiets aan en als dat niet het geval is, regel het dan uit het fractiebudget via uw fractiebureau-medewerker of (indien u die niet heeft) ga langs bij de voorzitter van de raad.

Bedenk: het is u, in uw eentje, tegen een overmacht aan slimme ambtenaren die in de regel stevige opleidingen hebben gedaan.

Slimme wethouders stoppen geld weg in bijvoorbeeld een bestemmingsreserve – een mooie woordensamentrekking. Er is een geldreserve, dus een potje geld, maar dat is al ergens voor bestemd, en daarom mag u er niet aankomen. Maar is dat wel zo?

Is die bestemming uniek en staat er de komende jaren nog geen concrete uitgavenpost tegenover, dan heeft u waarschijnlijk beet.

Wethouders doen dit niet om u of de kiezer te pesten. Meestal moet er geld opgepot worden voor iets groots. Het verdient aanbeveling de fractievoorzitter dicht bij u te houden als u op zoek gaat naar geld in deze bestemmingsreserves. Het kan zijn dat hij op de hoogte is van plannen die de wethouder heeft voor later en waarvoor hij dat geld oppot.

Klik hier voor deel 5: De Wethouder.

De delen:
– 1. De Fractie
– 2. Het Geld
– 3. De Collega-raadsleden