Categorieën
Analyses Verkiezingen Voorpagina

Bos openbaart campagnestrategie PvdA

PvdA-leider Wouter Bos maakte in de uitzending van Buitenhof op 17 januari één grote splijtzwam met het CDA duidelijk: de bezuinigingen op de zorg. In de aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen op 3 maart heeft de PvdA een onderwerp nodig waarmee het zich op positieve wijze kan profileren, en waarmee het tegelijkertijd het CDA kan slaan. Politiek gezien een uitermate handige strategie, want bezuinigingen op de zorg zijn anathema voor het vergrijzende CDA-electoraat.

Er kleeft wel één groot nadeel aan deze strategie. Ja, het CDA kan stemmen verliezen maar het betekent bij lange na niet dat die kiezers over zullen stappen naar de PvdA. Het is waarschijnlijker dat de linkse CDA-kiezer eerder mokkend thuis blijft op 3 maart (of misschien zelfs een uitstapje naar de sociaal-christelijke ChristenUnie maakt) dan dat de grijsaards het vakje naast de sociaaldemocratische antichrist zullen invullen in het stemhokje.

De leidende gedachte zal hoe dan ook de volgende zijn: de PvdA werpt zich op als hoeder van de zorg. Géén bezuinigingen, roept de partij. Daarmee probeert de PvdA het thema tot een zwart/wit-issue te maken: PvdA goed, bezuinigers slecht. En onder die bezuinigers vallen niet alleen het CDA, maar ook D66 en de VVD. En het gaat nu juist om D66.

Daar zitten nu veel PvdA-kiezers die als protest-stem een uitstapje willen wagen naar de partij van Alexander Pechtold. Maar die partij wil ook bezuinigen op de zorg. Ze noemen dat anders – ‘de zorg moet efficiënter’ – maar dat betekent dat er hoe dan ook bezuinigd gaat worden in die sector. Bos probeert met zijn stellingname tegen die overstappende kiezers te zeggen: pas op, een stem op Pechtold betekent een stem op zorgbezuinigingen! Eerder noemde Bos D66 al ‘akelig rechts’, wat ook een overduidelijke poging was om naar D66 overstappende PvdA’ers terug te halen.

Net als het CDA zal D66 het nog moeilijk krijgen om het verwijt van Bos te weerleggen.

Bos probeert dus in goed Nederlands een ‘issue ownership’-strategie neer te zetten. Sluw, maar er is één probleem: Wouter Bos zelf. Hij is op belangrijke issues al zo vaak van mening veranderd dat maar weinig PvdA-angehauchte kiezers hem nog ergens in vertrouwen. Het zal hem daarom best gaan lukken om kiezers weg te jagen bij D66 en het CDA, maar of die kiezers naar de PvdA zullen (terug-)vloeien is uiterst twijfelachtig.

Ténzij het Bos lukt een politieke wederopstanding te bewerkstelligen. Ongeveer drie maanden geleden sloeg hij met de vuist op tafel en zei tegen zichzelf en de partij dat het afgelopen moet zijn met het draaien op stellingnames. Bos is nu een offensief begonnen om zichzelf te herintroduceren bij de kiezer. Zijn optreden in Buitenhof van 17 januari maakte deel uit van dat offensief; de verkiezingscampagne is tenslotte een dag eerder, zaterdag 16 januari, begonnen. Een eerste snelle peiling onder political junkies leert dat het een redelijk succes was.

Één reactie op “Bos openbaart campagnestrategie PvdA”

@ hr. Leers: enige relativering van het laatste.

Negativisme rondom imago van Bos is aan inflatie onderhevig, nu architect daarvan knalhard & voor de camera’s nat is gegaan rondom presentatie rapport Davids. De man van “normen en waarden” in het 1e decennium blijkt nu zelf de grootste leugenaar en draaikont en is zo de oneerlijkheid zelve.

Het lage rapportcijfer komt mede daardoor, hetgeen betekent dat dit de kiezer niet is ontgaan. Dat kan aanleiding zijn tot herwaardering van Bos.

Reacties zijn gesloten.