Categorieën
Analyses Meningen Voorpagina

Rita Verdonk: Was will das Weib?

Rita Verdonk. Vanmiddag gaat ze een ‘verklaring’ afleggen naar aanleiding van het feit dat ze meer voorkeursstemmen had dan Mark Rutte. Door de manier waarop de spanning nu al 36 uur wordt opgebouwd, herken ik de hand van (voormalig?) campagneleider Kay van der Linde. Op dit soort dingen – opwerken naar een apotheose – is hij gek. Maar goed, wat gaat ze zeggen en doen? Wat is het doel van dit alles?

Categorieën
Analyses Verkiezingen Voorpagina

HOE DE CDA-CAMPAGNE ONDERGRAVEN WERD

Het is blijkens de peilingen het CDA dan tóch niet gelukt om hun hoofddoel – het voortzetten van een kabinet met de VVD – te realiseren. Uit alle peilingen van de afgelopen dagen blijkt dat de PvdA, uitgeroepen tot Doelwit Nummer Eén, vlak voor de verkiezingen bezig is aan een nieuwe opmars in de kiezersgunst. En dat terwijl de VVD wegzakt, waardoor een coalitie met die partij voor het CDA onmogelijk is geworden. De CDA-campagne in de reconstructie: waar het misging.

Categorieën
Analyses Voorpagina

MACCHIAVELLI’S WEGEN

Over 48 uur zullen we weten of Jan Peter Balkenende op de één of andere manier een coalitie kan smeden bestaande uit CDA, VVD en ChristenUnie. Want hoewel er veel zaken zijn die CDA en VVD van de ChristenUnie scheiden, zijn Macchiavelli’s wegen nog altijd ondoorgrondelijk. Zal de ChristenUnie onder leiding van André Rouvoet de vele ideologische bezwaren laten varen en coute que coute aanschuiven bij Balkenende en Gerrit Zalm, die voor de VVD waarschijnlijk als ’tussenpaus’ optreedt totdat Verdonk het partijleiderschap overneemt na Rutte’s vertrek? Zo ja, dan maakt Rouvoet de grote kans om exact dezelfde fouten als D66 te maken, en daarop zwaar afgerekend te worden.

Categorieën
Analyses Verkiezingen Voorpagina

PVDA VINDT WEG OMHOOG, PROBLEMEN VOOR VVD-LEIDER MARK RUTTE

De Partij van de Arbeid lijkt dan tóch weer de weg omhoog te hebben gevonden; de “spagaat-strategie” van Team Bos werpt zijn vruchten af. Twee van de drie peilingen van vandaag geven aan dat het electorale gat tussen de PvdA en het CDA weer kleiner wordt, en dat levert de nodige problemen op.

Categorieën
Analyses Verkiezingen Voorpagina

Categorieën
Analyses Meningen Verkiezingen Voorpagina

Het strategische speelveld ligt weer ‘open’ voor de PvdA

Met de peilingen van de afgelopen twee dagen ziet het er op het eerste gezicht niet best uit voor de PvdA van Wouter Bos. In twee peilingen raakt de PvdA behoorlijk op achterstand, vergeleken met het CDA, en de winst van de SP ten koste van de PvdA zet zich door. En hoewel dit blog in alles pretendeert onafhankelijk te zijn en in principe dus géén voorkeur heeft, is de meest interessante kwestie van dit moment natuurlijk: kan de PvdA zich weer omhoog vechten? Antwoord: ja. Hoe?