Categorieën
Analyses Voorpagina

Nieuw bestuur Amsterdam reanimeert metroplannen

feestEn toen was de cirkel rond. Tien weken nadat Alexander Rinnooy Kan al adviseerde dat SP, D66 en VVD samen het nieuwe Amsterdamse stadsbestuur moesten gaan vormen, hebben de drie partijen elkaar dan eindelijk gevonden in een akkoord. Het meest opmerkelijke: onderzocht gaat worden of en hoe metrolijnen kunnen worden doorgetrokken naar Amstelveen en Schiphol.

Inhoudelijk wordt met deze coalitie het beleid niet heel erg anders dan onder de vorige besturen die werden gedomineerd door de PvdA. De enige écht grote verandering is het de facto verdwijnen van erfpacht.

Verder gaan de tarieven voor parkeervergunningen met 25% omhoog, er komt geld voor armoedebeleid, de sociale woningvoorraad wordt verlaagd en dan bevroren, er komt een groen investeringsfonds en er komen elk jaar nieuwe huurwoningen bij. De ondernemersbelastingen worden tegen het licht gehouden en men gaat bekijken of en hoe de OZB omlaag kan. Ergo: de lasten worden verhoogd om lastenverlichting te realiseren.

Dat erfpacht verdwijnt is minder opmerkelijk dan sommige media het nu doen voorkomen. De SP was de afgelopen jaren toch al gaan twijfelen aan het systeem omdat het onduidelijk was hoe het ophalen van geld bij woningbezitters de lagere inkomens hielp. Daarbij komt dat de SP meer geïnteresseerd is in de huurproblematiek. Dus erfpacht op de schop nemen was voor de SP een veel minder grote hobbel dan hier en daar werd gedacht.

Metrodromen zijn terug
Het meest opmerkelijke is toch dat D66 weer de metrodromen afstoft. Het was D66’er Ernst Bakker die medio jaren ’90 het idee voor de Noord-Zuidlijn nieuw leven inblies. Nu is het ’t eerste D66-bestuur zonder PvdA dat wil laten onderzoeken of en hoe de metrolijn kan worden doorgetrokken naar Schiphol. D66 is er dus op gebrand die oude droom te reanimeren.

Het idee achter het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol is natuurlijk de exploitatie. Door met NS te concurreren op het lucratieve traject tussen de luchthaven en de hoofdstad kan veel geld verdiend worden. Maar het vereist enorme investeringen en bikkelharde onderhandelingen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De regering ziet immers niet graag de jaarlijkse dividenden van NS aangetast: de overheid is 100% aandeelhouder.