Categorieën
Analyses Verkiezingen Voorpagina

Rutte-I wordt een deja-vu

Door de stilte die Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders in acht nemen is het koffiedik in Den Haag uit de kast gehaald. Wat voor kabinet kunnen we verwachten?, is de grote vraag. Komt er een volledig kabinet, met alle drie de partijen, of een minderheidskabinet, met gedoogsteun van de PVV of het CDA? Leuke vragen voor aan de borreltafel, maar vrij irrelevant. Vele malen interessanter is wat er in het regeerakkoord komt te staan. Ik voorspel dat het vrij herkenbaar zal zijn, want Rutte zal grotendeels verder willen gaan waar hervormingskabinet Balkenende-II (CDA/VVD/D66) ophield.

De VVD  staat te popelen om in zee te gaan met het CDA en de PVV. Eindelijk kunnen de dames en heren realiseren wat zij al zo lang ambiëren: het creëren van het eerste, echt rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog.  Ten langen leste kan de VVD linkse lovebabies de nek omdraaien.

Rutte-I zal vooral rijk zijn aan sociaal-economische plannen, veel minder aan sociaal-culturele. Er zal in zijn algemeenheid een verschuiving plaatsvinden van financiering door collectieve omslagsystemen en solidariteit naar bekostiging door de individuele burger zelf.

Het ontslagrecht wordt geflexibiliseerd, de verhoging van de AOW-leeftijd gaat door, de WW verkort, uitkeringen verlaagd, lonen gematigd dan wel bevroren, de huurmarkt geliberaliseerd – lees: de oude plannen van Sybilla Dekker afgestoft – de zorgsector hervormd en het zorgpakket uitgekleed (eigen risico verhoogd, de zorg- en huurtoeslag bevroren).

De studiefinanciering gaat op de schop (ook al was het CDA daar in de campagne nog zo fel tegen) en de hypotheekrenteaftrek blijft gehandhaafd, terwijl het systeem van ontwikkelingshulp wordt versoberd.

De PVV krijgt zijn zin qua ‘linkse hobbies’: subsidies worden verlaagd of afgeschaft. Plannen als de kilometerheffing gaan niet helemaal de prullenbak in maar zullen ‘onderzocht’ blijven worden om het CDA te paaien. In de praktijk betekent het waarschijnlijk dat het plan de ijskast in gaat.

De vennootschapsbelasting wordt verlaagd, zij het niet veel om de buurlanden niet te schofferen (een al te grote verlaging zou een ‘belastingenrace naar de bodem’ uitlokken) en de regeldruk voor ondernemers verminderd.

Ook worden ministeries hoogstwaarschijnlijk samengevoegd en zullen gemeenten meer zaken zelf moeten gaan bekostigen, net als onder Balkenende-I en -II. Daar komt dan wel bij dat de onroerendzaakbelasting (OZB) gemaximeerd wordt, als het aan de VVD ligt, opdat gemeenten de rekening van de hogere kosten niet via die route  neerleggen bij de burger.

Dat kan die burger dan waarschijnlijk financieel sowieso niet aan, want de kosten van levensonderhoud zullen immers al flink gestegen zijn terwijl er een pas op de plaats gemaakt wordt qua loonontwikkeling.

Vermoedelijk zal Rutte-I al deze plannen niet meteen al willen doorvoeren. De combinatie VVD/PVV/CDA ontbeert immers een meerderheid in de Senaat en Rutte, Verhagen en Wilders zullen de kiezer niet al teveel schrik aan willen jagen zolang er nog verkiezingen voor de Eerste Kamer op stapel staan.

Geert Wilders krijgt als huiswerkopdracht mee dat hij de Provinciale Statenverkiezingen van 2011 met een flinke marge moet winnen teneinde de regering ook in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen, waarna de hervormingsplannen van Rutte-I elkaar in sneltreinvaart zullen opvolgen.

Naschrift: sommigen beweren dat Balkenende-I (CDA/VVD/LPF) het eerste echte rechtse kabinet van Nederland was. Dat is niet zo: middenpartij CDA was leidend. Rutte-I wordt het eerste echte rechtse kabinet onder leiding van de VVD.

9 reacties op “Rutte-I wordt een deja-vu”

Uh, en waarom zou het CDA zo gek zijn om in zo’n kabinet te stappen? Willen ze nog een keer halveren?

Omdat er een hoop zaken tussen zitten die het CDA zelf al een lange tijd wil realiseren, maar dat niet kon door het kabinet met PvdA en Christenunie. Klink kan straks eindelijk zijn fluwelen handschoenen uitdoen en als een kind zo vrolijk met een zeis te werk gaan.

Ik dacht dat je met deja-vu bedoelde dat Rutte 1 zou gaan lijken op Balkenende 1. Juist daarom denk ik niet dat het een gedoogvariant wordt; Rutte wil dat de PVV de zelfde route gaat als de LPF en dat lukt niet als ze niet in het kabinet zitten.

En dan zijn hervormingsagenda in de wielen laten rijden? Nee. Rutte heeft de (nipte) meerderheid met de PVV juist hartstikke hard nodig om zijn agenda uit te voeren. Sure, de PVV mag kapot maar pas nadat de hervormingen zijn doorgevoerd.

Altijd maar met modder gooien, Geeft ze toch een kans om hun te bewijzen. Dat er hard op de rem gestaan moet worden is duidelijk.

Als eerste de immigratie streng aan banden leggen we hebben al meer dan genoeg gelukzoekers in de bijstand lopen, Alleen dit scheelt al miljoenen per jaar.

Alleen kansrijke immigranten en geen kansarme immigranten meer. Aleen immigranten met diploma’s met kans op een baan.

De eerste 10 jaar geen recht op een uitkering.

Stoppen met bakken geld aan ontwikkelingshulp.

Minder bijdrage aan het Europese parlement.

Stoppen met miljarden aan subsidie geld te pompen in allerlei projecten, verenigingen, stichtingen, clubs. Deze moeten dan maar commerciëler worden.

Ook in eigen vlees snijden minder taken uitbesteden maar zelf oplossen. Vergoedingen, en toeslagen alleen als ze geweest zijn.

Een politie geen verschillende afgrondelijke corpsen.

Jongere tot 25 jaar geen uitkering. Wel extra begeleiding naar een baan.

Kortom er is genoeg om op te bezuinigen.

Lex

Minder sociaal-culturele plannen? Wellicht. Maar ze zullen er wel zijn, anders gaat de PVV echt niet meedoen. Op dat gebied zie ik in elk geval gebeuren dat er straffen opgehoogd gaan worden. Immigratie zal nog moeilijker gemaakt worden, wat waarschijnlijk voor een flink deel in Straatsburg zal stranden. En de integratiepolitiek wordt rechtser: meer nadruk op het verplichte karakter, met maatregelen tegen hen die niet willen integreren, minder nadruk op het ondersteunen van hen die het wel willen, en al helemaal geen bruggen slaan tussen autochtone en allochtone groepen.

Ze willen gewoon niet integreren ze willen hier in Nederland ons hun cultuur en samenleving opdringen volgens hun eigen normen en waarden leven.

Ze trekken zich weinig aan van de Nederlandse samenleving regels en wetten. Heel veel Nederlanders hebben het echt helemaal gehad met die gasten. Wij moeten ons aan gaan passen aan hun cultuur, normen en waarden.

Ik en minimaal 2.5 miljoen mensen zijn zeer blij met deze rechtse kabinet, heel snel die immigratie aan banden leggen, wat mijn betreft een totale immigratie stop uit deze landen.

We hebben hier meer dan genoeg gelukzoekers, veel te veel zelfs.

Het moet in het buitenland nu eens duidelijk worden dat de tijd van lui zoet Lekkerland voorbij is.

Geen kansarme immigranten meer, eerste 10 jaar geen recht op een uitkering.

Wilders begin snel aan je zware job en maak je karwei af.

Lex

Reacties zijn gesloten.