Categorieën
Featured

Steun de kopvoddenactie!

Geert Wilders wil hoofddoekjes belasten. Een absurd idee verdient een absurde reactie, en daarom begon ik een hoofddoekenactie op Twitter. En dat gaat hartstikke goed! Ronald Giphart, Kluun en Fokke en Sukke-tekenaar Jean-Marc van Tol gingen je voor (klik verder voor hun foto’s).

kajkopvod

Kluun, schrijver
Kluun, schrijver
Ronald Giphart, schrijver
Ronald Giphart, schrijver

5 reacties op “Steun de kopvoddenactie!”

De islam heeft, net als het katholicisme, het communisme en het vrijemarktdenken de bedoeling om de wereld te veroveren.De islam is niet uitsluitend een godsdienst maar ook een politieke doctrine. En die politieke doctrine is imperialistisch..Historisch gezien heeft de islam al twee keer een offensief gevoerd om Europa te veroveren. Islam een godsdienst die de jihad als cultureel stam-gegeven heeft gebruikt om zich te verspreiden, en om strijdende stammen te verenigen tegen een gemeenschappelijke vijand.Zolang immigranten overal vandaan komen is er niks aan de hand. Problemen ontstaan vooral als er onevenredig veel immigranten uit één land komen (zoals Marokkanen
,Turken,Algerijnen Afghanen, Irakezen.Iraniers,Palestijnen, Mauritaniërs, Saudi’s enz
Het Nederlands immigratiebeleid zou zich veel meer moeten richten op het bevorderen van diversiteit, en dus voorkomen dat de ene monocultuur (de Nederlandse) wordt vervangen door een nieuwe (islamitische) monocultuur.Het waarschuwen van Wilders tegen de islamisering NL doen zijn politieke tegenstanders onterecht af als “haatzaaien” om hem monddood te maken.Van Gogh zei het al: respect is een pauperwoord geworden voor criminelen en agressieve moslims.Tot voor de dood van Theo van Gogh, had nog bijna niemand in Nederland van Geert Wilders gehoord.Dus,zo begon! Waar het vooral om gaat is het volgende: in de jaren ’80 liep er bijna geen enkele moslimvrouw met een hoofddoek. Ik kan me niet voorstellen dat de koran herschreven is in de laatste dertig jaar. Nu wordt er helaas enorm geprovoceerd, maar dat het probleem is dat zestien miljoen Nederlanders zijn, waarvan 1 miljoen de islam aanhangt. Niemand begrijpt dan ook meer waarom zich 15 miljoen mensen zich moeten aanpassen! En daar draait de hele discussie uiteindelijk om.

Voor de zekerheid, even dit:

1.) Ik houd er niet zo van dat mensen op één hoop worden gegooid. Je ‘constatering’ dat er 1 miljoen moslims in Nederland wonen is feitelijk onjuist.

2.) Je kan niet een geloof beschuldigen van het voeren van een oorlog. Een geloof is precies dat: iets waarin mensen geloven. Dat er mensen zijn die om politieke redenen, of om fundamentalistische redenen, met dat geloof aan de haal gaan om eigen doelen te behalen, is een ander verhaal. En bovendien, oorlog voeren tegen de ongelovigen: als ik mij niet vergis hebben Christenen ook vier keer een bloedige kruistocht georganiseerd. En ik mag hópen dat niet vergeten is hoe Christelijke gelovigen om gingen met de originele bewoners van het Amerikaanse continent (“bekeer of sterf”).

Ik denk dat de kwestie is dat mensen zich aan elkáár moeten aanpassen. Het moet niet zo zijn, en kán niet zo zijn, dat één bevolkingsgroep zich coute que coute aan de andere aan moet passen.

Dat zou idioot zijn.

Het zou al heel wat zijn als wij allen wennen aan elkaars aanwezigheid en ons houden aan de wet. Dan kunnen de gestoorde fundamentalisten – van welk geloof of overtuiging ook – geïsoleerd worden en aangepakt.

[Je ‘constatering’ dat er 1 miljoen moslims in Nederland wonen is feitelijk onjuist.]OK,800000, is bijna hetzelfde. TIJD OM DE OGEN TE OPENEN!!!! De islam heeft, net als het katholicisme, het communisme en het vrijemarktdenken de bedoeling om de wereld te veroveren.De hele islamitische wereld zoals we die vandaag kennen is een product van deze 1300 jaar oude jihad dynamiek. Koning Abdullah, de absolute monarch van Saoedi Arabie, zei op een televisie toespraak augustus 27, 2008: wij democratie niet nodig, wij hoeven niet politieke partijen, hoeven wij niet westerse mensen rechten, hoeven wij niet hun vrijheid van meningsuiting. Wat wij nodig hebben, is de Koran. Het regelt heel ons leven. Het is de beste wetgeving in de geschiedenis van de mensheid, maar het woord van Allah. Niets is beter dan de wet van Allah.
Overigens meer dan 20 Saoedi-Arabië scholen, elk voorgezeten door de lokale ambassadeur van Saoedi Arabie, zich bevinden in de hele wereld, in Bonn, Berlijn ,Washington, Algiers, Ankara, Beijing, Djibouti, Islamabad, Istanboel, Jakarta, Karachi, Kuala Lumpur, Londen, Madrid, Moskou, Parijs, Rabat, Rome, Tunis.Wat is dit?
Harvard professor Samuel Huntington:islamitische blok, als nieuwe bedreiging voor het Vrije Westen, na de val van het Sovjetcommunisme.Wat is dit?
]President Boumedien (de oud-president van Algerije, in de jaren ’70) is bepaald duidelijk als hij zegt: ‘We zullen jullie[EU] overwinnen door de buiken van onze vrouwen.
De Libische leider kolonel Moeammar Khadafi is een typisch voorbeeld van de megalomanie die bij een groot aantal islamitische leiders in de Arabische wereld leeft. Khadafi zag zich niet enkel als leider van Libië, maar ook als leider van de ganse Arabische wereld.Sprak hij over de aanwezigheid van 50 miljoen moslims in het Westen, die nauwelijks een generatie verder, in vele staten een religieuze meerderheid zouden kunnen vormen en de democratische besluitvorming in de westelijke staten aanzienlijk zullen beïnvloeden in het voordeel van de islam: “Er zijn tekenen dat Allah de overwinning van de Islam in Europa toestaat, zei hij?Zij moeten zich bekeren tot de islam… of anders de oorlog verklaren aan de moslims.Pardon?!Erdogan integratie van de Turken in Duitsland een misdaad tegen de mensheid noemde. Of dat het zomaar was dat de koning van Marokko riep dat Nederland beschouwd moest worden als een provincie van Marokko en de Nederlandse Marokkanen vooral Marokkaans moesten blijven?In het islamitische tijdschrift TNT schrijft El-Zayat, algemeen secretaris van het islamitisch concilie in Duitsland: de islam heeft tot doel Duitsland te veroveren. Sjeik Umar al-Bakri zei: \’Over twintig jaar wappert de islamitische vlag bij Westminster en Downing Street.We kunnen problemen krijgen als we onze mensen en de wereld moeten uitleggen waarom Europa de deur dichthoudt, aldus Erdogan in 2004. Als Europa niet wil samenwerken of integreren, zal dat de boodschap zijn die 1,2 miljard moslims in de hele wereld te horen krijgen. De houding van mijn mensen jegens het Westen zal dan veranderen, net als in de rest van de moslimwereld. Een paar dagen voordat hij in december 2004 naar Brussel reisde om zijn onderhandelingsdatum binnen te halen, ging Erdogan nog verder. Hij zei tegen de Europese leiders dat zij \’een hoge prijs’ zouden betalen in de vorm van voortgaand en toenemend geweld van islamitische extremisten als de Europese Unie Turkije afwijst en bevestigt een christelijke club te zijn. Wat is dit allemaal ? Niet de gewone burger is blind de weerstand om de werkelijkheid over islamisten onder ogen te zien, tref je vooral aan bij leden van de elite; politici, opinievormers, academici….

De hoofddoek is in Nederland een kledingstuk bij autochtone vrouwen bedoeld om het hoofd te beschermen tegen de regen,ook als onderdeel van klederdracht komt de hoofddoek nog voor
traditionele kleding die in gemeenschappen gedragen werd door een groot deel van de bevolking.Volgens de traditionele Koranuitleggers is de hoofddoek er ter ‘bescherming’ van de vrouw omdat ze zonder hoofddoek de lusten van mannen zou kunnen opwekken.Meer liberale moslims, vinden dit overtrokken en menen dat de meeste moslims in het westen na verloop van tijd toch wel de westerse gewoonten en gebruiken zullen aannemen. Volgens hun interpretatie van de Koran schrijft, deze vrouwen ook nergens voor een hoofddoek te dragen. Volgens hen weerspiegelt de traditioneel conservatieve kijk op de vrouw door moslims meer de patriarchale cultuur van het Midden Oosten dan de islam die volgens hen juist zeer emanciperend is voor de vrouw.Jonge meisjes die de hoofddoek dragen, beweren soms dat zij die keuze in volle vrijheid genomen hebben. Ik heb geen reden om aan hun oprechtheid te twijfelen. Wanneer men dan te weten wil komen waarom ze die beslissing genomen hebben, antwoorden ze veelal:God vraagt dat van mij.Maar het probleem is hoe zij weten dat God dat vraagt.Zij zijn geen islamdeskundigen en kunnen moeilijk op eigen kracht tot dat inzicht gekomen zijn. Laten we dus niet langer die meisjes lastig vallen, maar ons richten tot degenen die ze geïndoctrineerd hebben: de godsdienstleraars of de imams of de ouders hebben wel een inbreng, maar ook zij kunnen meestal niet autonoom de teksten interpreteren. Op de vraag naar het waarom, antwoorden de imams dat het bevel tot het dragen van de hoofddoek in de Koran staat.Maar dat is in strijd met de waarheid. De Koran spreekt niet over een hoofddoek.Pardon! Imams die letterlijk dat boek willen volgen, moeten dus aan de meisjes een van die twee types aanraden. Nu zie je soms een vrouw met een hijab en een nauwsluitend broekpak of een jeans. Dat is totaal in strijd met de geest van de Koran. Militante moslims eisen het recht voor hun vrouwen om overal een sluier te mogen dragen, ook in het onderwijs en in openbare functies en openbare diensten.Maar als ze volledig eerlijk willen zijn, moeten de imams aan de meisjes uitleggen dat God in de Koran ook het volgende zegt: God heeft de man boven de vrouw bevoorrecht (Soera 4, 34); de vrouw mag alleen met haar man seksuele betrekkingen hebben, de man met een onbeperkt aantal vrouwen (S. 23, 1-6); de man kan zijn vrouw verstoten, het omgekeerde is niet mogelijk (65, 1); de vrouw krijgt de halve erfenis van de man (S. 4, 176); een getuigenis van een vrouw is maar half zoveel waard als dit van een man (S. 2, 282); de vrouw moet gehoorzaam zijn aan haar echtgenoot (S. 4, 34); bij blijvende ongehoorzaamheid moet de man zijn vrouw slaan (S. 4, 34),etc….Zo komen we tot de kern van dit hele debat.Deze /zeven discriminaties/ van de vrouw staan met een volstrekte duidelijkheid in de Koran; maar even duidelijk is dat ze radicaal in strijd zijn met de Rechten Van De Mens.Men kan van ons niet verwachten dat wij een godsdienst in onze tijd als respectabel beschouwen, wanneer hij deze zeven discriminaties in stand wenst te houden.Maar dat hoeft eigenlijk niet. Zoals het met de bijbel gebeurd is, kan men bepaalde teksten als tijdsgebonden interpreteren, zodat ze in een moderne samenleving niet meer van toepassing zijn.De eerste geëmancipeerde islamvrouwen hebben het afleggen van de sluiers dan ook niet alleen als een symbool, maar ook als een wezenlijk onderdeel van hun bevrijding ervaren.De verantwoordelijken voor de islamgemeenschap moeten beseffen dat als ze vasthouden aan de letter van de Koran in verband met kledij, ze onvermijdelijk suggereren dat ze ook de /zeven discriminaties/van die Koran in stand willen houden.Het zou goed zijn als de Islam zou moderniseren.Hoe en of dat gaat gebeuren zal nog blijken…
Kan Turkije eindelijk eens ergens als voorbeeld in dienen als land waarin geloof en staat doorgaans prima gescheiden kunnen blijven.In plaats dat de Islam moderniseert en ‘losser’ wordt, worden te teugels steeds strakker aangehaald.Een tweede verschil met het Christendom en het Islamisme is volgens mij hoe andere mensen, die niet hetzelfde geloof aanhangen, worden bejegend.

Reacties zijn gesloten.